หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดประชุมองค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัคร ทั่วประเทศ เตรียมพร้อมรองรับการยื่นขอรับ "มาตรฐานสวัสดิการสังคม" ตุลาคม ศกนี้

พม. จัดประชุมองค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัคร ทั่วประเทศ เตรียมพร้อมรองรับการยื่นขอรับ "มาตรฐานสวัสดิการสังคม" ตุลาคม ศกนี้

พม. จัดประชุมองค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัคร ทั่วประเทศ  เตรียมพร้อมรองรับการยื่นขอรับ