หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เปิดรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิธีการนำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุ ภายใต้ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์

พม. เปิดรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิธีการนำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุ ภายใต้ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์