หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดค่ายวาทศิลป์เบื้องต้น พัฒนาเยาวชนนักคิด นักพูด ภายใต้แนวคิด "ทำดีเพื่อพ่อ"

พม. จัดค่ายวาทศิลป์เบื้องต้น พัฒนาเยาวชนนักคิด นักพูด ภายใต้แนวคิด "ทำดีเพื่อพ่อ"

พม.  จัดค่ายวาทศิลป์เบื้องต้น พัฒนาเยาวชนนักคิด นักพูด ภายใต้แนวคิด