หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร ร่วมมือ พอช. ต่อยอดการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ เบื้องต้นกำหนดพื้นที่ปฏิบัติการนำร่อง 8 พื้นที่ใน 4 จังหวัด

มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร ร่วมมือ พอช. ต่อยอดการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ เบื้องต้นกำหนดพื้นที่ปฏิบัติการนำร่อง 8 พื้นที่ใน 4 จังหวัด