หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. ยึดหลักเข้าถึง เข้าใจ และให้โอกาส เป็นแนวปฏิบัติ พร้อมย้ำสานต่อโครงการบ้านเอื้ออาทร และหาสถาบันที่เป็นกลางทางวิศวกรรมประเมินความเสียหายของอาคารแฟลตดินแดง ก่อนแก้ปัญหา

รมว.พม. ยึดหลักเข้าถึง เข้าใจ และให้โอกาส เป็นแนวปฏิบัติ พร้อมย้ำสานต่อโครงการบ้านเอื้ออาทร และหาสถาบันที่เป็นกลางทางวิศวกรรมประเมินความเสียหายของอาคารแฟลตดินแดง ก่อนแก้ปัญหา