หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > มูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ ร่วมกับองค์กรภาคีภาครัฐและเอกชน จัดงาน “วันปกรณ์’51”

มูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ ร่วมกับองค์กรภาคีภาครัฐและเอกชน จัดงาน “วันปกรณ์’51”