หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เปิดเวทีระดมความคิดเห็นกลุ่มสตรี 19 จังหวัดภาคอีสาน รวมเสนอเวทีในสมัชชาสตรีแห่งชาติ วันสตรีสากล

พม. เปิดเวทีระดมความคิดเห็นกลุ่มสตรี 19 จังหวัดภาคอีสาน รวมเสนอเวทีในสมัชชาสตรีแห่งชาติ วันสตรีสากล