หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ร่วมกับ 3 องค์กรเครือข่าย มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดหนังสือเด็กคุณธรรมนำความรู้ “ทำดี เพื่อพ่อหลวง”

พม. ร่วมกับ 3 องค์กรเครือข่าย มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดหนังสือเด็กคุณธรรมนำความรู้ “ทำดี เพื่อพ่อหลวง”