หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมช.พม. ฝากข้าราชการ พม. สร้างความเป็นปึกแผ่น รักและสามัคคี มีการเรียนรู้ และปรับตัวให้ทันต่อปัญหาสังคม

รมช.พม. ฝากข้าราชการ พม. สร้างความเป็นปึกแผ่น รักและสามัคคี มีการเรียนรู้ และปรับตัวให้ทันต่อปัญหาสังคม