หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดเวทีระดมสมองนักวิชาการภาคเหนือ สร้างยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์

พม. จัดเวทีระดมสมองนักวิชาการภาคเหนือ สร้างยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์