หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จับมือ สอ.ดย. จัดสัมมนาผลงานวิจัย "ท้องถิ่นสร้างสรรค์เยาวชน 1,000 ทาง : ทิศทางนโยบายที่เอื้อต่อการทำกิจกรรม"

พม. จับมือ สอ.ดย. จัดสัมมนาผลงานวิจัย "ท้องถิ่นสร้างสรรค์เยาวชน 1,000 ทาง : ทิศทางนโยบายที่เอื้อต่อการทำกิจกรรม"