หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เป็นเจ้าภาพต้อนรับเยาวชนลุ่มแม่น้ำโขง พร้อมนำเยี่ยมชม ศึกษาวัฒนธรรมอันดีของไทย

พม. เป็นเจ้าภาพต้อนรับเยาวชนลุ่มแม่น้ำโขง พร้อมนำเยี่ยมชม ศึกษาวัฒนธรรมอันดีของไทย