หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2551 พร้อมนำเยาวชนร่วมเทิดพระเกียรติและไว้อาลัย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

พม. จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2551 พร้อมนำเยาวชนร่วมเทิดพระเกียรติและไว้อาลัย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์