หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดโครงการเสริมสร้างทักษะพัฒนาสถาบันครอบครัว 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมนำศึกษาวัฒนธรรมความเป็นอยู่ และการฝึกอาชีพ ที่พระนครศรีอยุธยา

พม. จัดโครงการเสริมสร้างทักษะพัฒนาสถาบันครอบครัว 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมนำศึกษาวัฒนธรรมความเป็นอยู่ และการฝึกอาชีพ ที่พระนครศรีอยุธยา