หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดเวทีระดมสมองนักวิชาการสร้างยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์

พม. จัดเวทีระดมสมองนักวิชาการสร้างยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์