หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > กำหนดการประชุมสัมมนา เรื่อง ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์

กำหนดการประชุมสัมมนา เรื่อง ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์

กำหนดการประชุมสัมมนา เรื่อง ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์