หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ประสาน 8 องค์กร ยกระดับคุณภาพชีวิต 25,000 ผู้พ้นโทษ หลังได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา

พม. ประสาน 8 องค์กร ยกระดับคุณภาพชีวิต 25,000 ผู้พ้นโทษ หลังได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา