หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัล "ประชาธิปไตยสีขาว" ครั้งที่ 1 แก่หน่วยงานองค์กรที่มีผลงานดีเด่นในการเลือกตั้ง ปี 2550

พม. ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัล "ประชาธิปไตยสีขาว" ครั้งที่ 1 แก่หน่วยงานองค์กรที่มีผลงานดีเด่นในการเลือกตั้ง ปี 2550