หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงาน ก่อนกระจายเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 300 ล้าน ลงสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น

พม. ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงาน ก่อนกระจายเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 300 ล้าน ลงสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น