หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เปิดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ มิติใหม่...หน่วยประสานการทำงานเพื่อคนพิการระดับชาติ และประชุมเสวนาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในอนาคต

พม. เปิดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ มิติใหม่...หน่วยประสานการทำงานเพื่อคนพิการระดับชาติ และประชุมเสวนาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในอนาคต