หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่รับต่อใบอนุญาตหอพัก ในเขตกรุงเทพมหานคร

พม. จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่รับต่อใบอนุญาตหอพัก ในเขตกรุงเทพมหานคร