หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ย้ำ ชาวแฟลตดินแดงกว่า 9 พันครอบครัวต้องได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ย้ำ ชาวแฟลตดินแดงกว่า 9 พันครอบครัวต้องได้รับผลกระทบน้อยที่สุด