หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ร่วมกับสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายฯ และสถาบันพระปกเกล้า เปิดเวทีวิพากษ์การเมือง การเลือกตั้ง ภายใต้รัฐธรรมนูญ' 50

พม. ร่วมกับสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายฯ และสถาบันพระปกเกล้า เปิดเวทีวิพากษ์การเมือง การเลือกตั้ง ภายใต้รัฐธรรมนูญ' 50