หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เปิดศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรนนทบุรี (บางบัวทอง) นำร่องสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในรูปแบบของศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม เตรียมขยายผลครอบคลุมครบทุกโครงการบ้านเอื้ออาทรทั่วประเทศ

พม. เปิดศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรนนทบุรี (บางบัวทอง) นำร่องสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในรูปแบบของศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม เตรียมขยายผลครอบคลุมครบทุกโครงการบ้านเอื้ออาทรทั่วประเทศ