หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เสริมความรู้ด้านกฎหมายแก่บุคลากร รองรับการเข้าถึงการใช้สิทธิของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

พม. เสริมความรู้ด้านกฎหมายแก่บุคลากร รองรับการเข้าถึงการใช้สิทธิของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย