หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมช.พม. แนะภาคีเครือข่ายพันธมิตรภาคเหนือน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบคุณธรรมจริยธรรมแก่สังคม

รมช.พม. แนะภาคีเครือข่ายพันธมิตรภาคเหนือน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบคุณธรรมจริยธรรมแก่สังคม