หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมช.พม. ย้ำการขับเคลื่อนเรื่องสุขภาวะในสังคม ต้องอาศัยพลังเครือข่ายจากทุกภาคส่วนจึงจะประสบผลสำเร็จ

รมช.พม. ย้ำการขับเคลื่อนเรื่องสุขภาวะในสังคม ต้องอาศัยพลังเครือข่ายจากทุกภาคส่วนจึงจะประสบผลสำเร็จ