หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ระดม 2 หน่วยงานหลัก พัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินในนิคมสร้างตนเองทั่วประเทศ พร้อมตั้งเป้าหมายดำเนินการให้แล้วเสร็จ ปี 2551 จำนวน 16 นิคม

พม. ระดม 2 หน่วยงานหลัก พัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินในนิคมสร้างตนเองทั่วประเทศ พร้อมตั้งเป้าหมายดำเนินการให้แล้วเสร็จ ปี 2551 จำนวน 16 นิคม