หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดพิธีประกาศเชิดชูเกียรติ 32 ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก และผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อยกย่องและเผยแพร่ให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมไทย

พม. จัดพิธีประกาศเชิดชูเกียรติ 32 ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก และผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อยกย่องและเผยแพร่ให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมไทย