หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. สร้างเยาวชนนักคิด นักพูด ภายใต้แนวคิด "ตามรอยเท้าพ่อ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

พม. สร้างเยาวชนนักคิด นักพูด ภายใต้แนวคิด "ตามรอยเท้าพ่อ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง