หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2550 ที่เกี่ยวกับ กระทรวง พม.

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2550 ที่เกี่ยวกับ กระทรวง พม.