หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ตั้งศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) เน้นบทบาทขับเคลื่อนพลัง ซี เอส อาร์ ในสังคมไทย

พม. ตั้งศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) เน้นบทบาทขับเคลื่อนพลัง ซี เอส อาร์ ในสังคมไทย