หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ร่วมกับ ศอบต. จัดโครงการ “หญิงช่วยหญิง” นำสตรี 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต และวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคกลาง

พม. ร่วมกับ ศอบต. จัดโครงการ “หญิงช่วยหญิง” นำสตรี 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต และวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคกลาง