หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ยกย่องผู้สูงอายุช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข ในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2550

พม. ยกย่องผู้สูงอายุช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข ในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2550