หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดพิธีรดน้ำขอพรข้าราชการบำนาญ เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามของสังคมไทยให้คงอยู่สืบไป

พม. จัดพิธีรดน้ำขอพรข้าราชการบำนาญ เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามของสังคมไทยให้คงอยู่สืบไป