หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดหน่วยบริการทางสังคมเคลื่อนที่สู่ชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ 108 ปี เนื่องในโอกาสสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว

พม. จัดหน่วยบริการทางสังคมเคลื่อนที่สู่ชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ 108 ปี เนื่องในโอกาสสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว