หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน รณรงค์ ส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่น

พม. ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน รณรงค์ ส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่น