หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.จัดประชุมจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาเด็ก ตามแนวทาง "โลกที่เหมาะสมสำหรับเด็ก"

พม.จัดประชุมจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาเด็ก ตามแนวทาง "โลกที่เหมาะสมสำหรับเด็ก"