หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด รุ่นที่ 1

พม. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด รุ่นที่ 1