หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมช.พม. เตรียมจัดเวทีชุมชน สร้างความสมานฉันท์พื้นที่

รมช.พม. เตรียมจัดเวทีชุมชน สร้างความสมานฉันท์พื้นที่