หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เห็นชอบแผนจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน 3,000 ตำบล ภายใน 3 ปี พร้อมสนับสนุนงบประมาณ 200 ล้านบาท

พม. เห็นชอบแผนจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน 3,000 ตำบล ภายใน 3 ปี พร้อมสนับสนุนงบประมาณ 200 ล้านบาท