หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เตรียมตั้งคลินิกยุติธรรมสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เตรียมตั้งคลินิกยุติธรรมสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง