หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี จัดการสัมมนา "การเสริมสร้างพลังชุมชนในมิติความเสมอภาคหญิงชาย" เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2550

พม. ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี จัดการสัมมนา "การเสริมสร้างพลังชุมชนในมิติความเสมอภาคหญิงชาย" เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2550