หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ผลักดันยุทธศาสตร์ "คนดี-ศรีแผ่นดิน" เร่งปลูกฝังวินัย คุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน ทั่วประเทศ

พม. ผลักดันยุทธศาสตร์ "คนดี-ศรีแผ่นดิน" เร่งปลูกฝังวินัย คุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน ทั่วประเทศ