หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เชิญชวนส่งผลงานเพื่อคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก

พม. เชิญชวนส่งผลงานเพื่อคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก