หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > ครม. อนุมัติแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สร้างสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ 1 พร้อมวงเงิน 3,000 ล้านบาท สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อให้คนไทยมีความมั่นคง ชุมชนเข้มเข็ง และสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

ครม. อนุมัติแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สร้างสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ 1 พร้อมวงเงิน 3,000 ล้านบาท สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อให้คนไทยมีความมั่นคง ชุมชนเข้มเข็ง และสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน