หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > นายกรัฐมนตรี เปิดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจน ครั้งที่ 5 ยกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นเป็นแบบอย่างการขจัดความยากจนในภูมิภาคอาเซียน

นายกรัฐมนตรี เปิดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจน ครั้งที่ 5 ยกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นเป็นแบบอย่างการขจัดความยากจนในภูมิภาคอาเซียน

นายกรัฐมนตรี เปิดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจน ครั้งที่ 5 ยกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นเป็นแบบอย่างการขจัดความยากจนในภูมิภาคอาเซียน