หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดสัมมนา "กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายท้องถิ่นไทยเพื่อครอบครัวเข้มแข็ง"

พม. จัดสัมมนา "กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายท้องถิ่นไทยเพื่อครอบครัวเข้มแข็ง"