หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. แนะภาครัฐ องค์กรท้องถิ่น และชุมชน บูรณาการร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

พม. แนะภาครัฐ องค์กรท้องถิ่น และชุมชน บูรณาการร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน