หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เตรียมจัดสรรเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ สมทบชำระดอกเบี้ยเงินกู้ของคนพิการ

พม. เตรียมจัดสรรเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ สมทบชำระดอกเบี้ยเงินกู้ของคนพิการ